Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Terugkoop OLO 69

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld
Binnen het kader van zijn aangekondigd buy back programma voor leningen met een resterende looptijd van minder dan 12 maanden, begon het Agentschap van de Schuld vanaf vandaag 23 juni 2017 met het  quoteren van aankoopprijzen op een speciaal venster binnen het MTS AM elektronisch platform om de lening OLO 69 met ISIN code BE0000329384 terug te kopen. Het uitstaande bedrag van deze lening bedraagt momenteel 11.890.000.000 EUR.
Deze lening komt op 22 juni 2018 op eindvervaldag.

Lees verder - 23/06/2017 10:38 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 22 juni 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 22 juni 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem aanvragen voor exportkrediet voor Egypte en Guinea goed.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Gunning van een overheidsopdracht voor de DG Personen met een handicap

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van een nieuwe Dorado mainframe voor de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Verlenging van het contract van verschillende informatieveiligheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt de verlenging van het lopende contract voor verschillende informatieveiligheidsdiensten voor de federale overheid goed. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Plan inzake administratieve vereenvoudiging voor de kmo's

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Kmo's Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging voor kmo's. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 juni 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2017 in Brussel.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Naamswijziging van de Belgische Technische Coöperatie en vaststelling van de opdrachten van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de naam van de Belgische Technische Coöperatie wijzigt en de opdrachten en de werking van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, vaststelt.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. De voorontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie