Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Vlieg veilig met je drone, ook tijdens de vakantie!

De vakantieperiode is een ideaal moment om met een drone aan de slag te gaan. Toch zijn drones niet zomaar speelgoed en zijn er regels voor het gebruik ervan. De FOD Mobiliteit en Vervoer wil dan ook nog eens de aandacht vestigen op het correcte en veilige gebruik van drones.

Lees verder - 18/08/2017 13:50 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Strandopruimacties met de Federal Truck

Van 21 tot 25 augustus organiseert de Federal Truck elke dag van 14u tot 15u een strandopruiming, om bezoekers van de kustgemeenten bewust te maken van de problematiek van marien zwerfvuil. De truck zal elke dag een andere kustgemeente aandoen: Zeebrugge, Bredene, Blankenberge, Oostduinkerke en Koksijde.

 

Lees verder - 18/08/2017 11:45 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Fipronil – De federale regering wordt het eens over 10 maatregelen om de getroffen bedrijven te steunen

Naast alle maatregelen die werden genomen op het vlak van de volksgezondheid om de voedselveiligheid te garanderen en rekening houdend met de context van de crisis en de economische gevolgen voor de bedrijven, wil de federale regering de sectoren die het slachtoffer zijn van de fipronilcrisis ondersteunen.

Lees verder - 17/08/2017 09:41 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 8/08/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,503 miljard in schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312748206 - 09/11/2017
Opgenomen (EUR miljard): 0,935
Gew. gemid. rendement : -0,641 %
Bid-to-cover ratio : 2,20

ISIN Code : BE0312757298 - 09/08/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,568
Gew. gemid. rendement : -0,555 %
Bid-to-cover ratio : 1,40

Lees verder - 08/08/2017 11:46 - Federaal Agentschap van de Schuld

Staatsbons - Uitgifte van 4 september 2017

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:


De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 september 2017. Er zal slechts één Staatsbon aan het publiek aangeboden worden, nl. een Staatsbon op 10 jaar (4 september 2017-2027, Code BE3871274044).

Voor deze Staatsbon zal de rentevoet op dinsdag 22 augustus 2017 vastgesteld worden.

De inschrijvingsperiode loopt vanaf donderdag 24 augustus 2017 tot en met vrijdag 1 september 2017,met betaling op maandag 4 september 2017.

 

Lees verder - 08/08/2017 11:11 - Federaal Agentschap van de Schuld

Toestand van de federale staatsschuld per eind juli 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

Lees verder - 03/08/2017 14:33 - Federaal Agentschap van de Schuld

Centrum voor Cybersecurity België waarschuwt bedrijven voor CEO fraude

CEO fraude is geen nieuw fenomeen maar recent krijgt CERT.be meer meldingen van deze manier van oplichting. Het Centrum voor Cybersecurity België waarschuwt bedrijven dan ook om alert te zijn voor CEO fraude.

Lees verder - 01/08/2017 19:22 - Centrum voor Cyber Security België

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 1/08/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,507 miljard in schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312748206 - 09/11/2017
Opgenomen (EUR miljard): 0,602
Gew. gemid. rendement : -0,628 %
Bid-to-cover ratio : 2,56

ISIN Code : BE0312750228 - 11/01/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,905
Gew. gemid. rendement : -0,619 %
Bid-to-cover ratio : 1,74

Lees verder - 01/08/2017 11:43 - Federaal Agentschap van de Schuld

Diverse bepalingen inzake werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk. 

Lees verder - 28/07/2017 19:14 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van het mandaatsysteem binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorstel tot wijziging van het mandaatsysteem en een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de aanduiding en de uitoefening van mandaatfuncties binnen de federale overheid.

Lees verder - 28/07/2017 19:12 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken