Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 juni 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen. 

Sinds 2006 kan een vrouwelijke zelfstandige die net bevallen is, kosteloos 105 dienstencheques ontvangen om zich bij de huishoudelijke taken te laten helpen. Daardoor kan de vrouwelijke zelfstandige haar zelfstandige activiteit beter verzoenen met de zorg voor haar pasgeboren kind. Uit enquêtes blijkt dat deze moederschapshulp weinig bekend is bij de vrouwelijke zelfstandigen, wat een hoog risico impliceert op een laattijdige aanvraag, of zelfs geen toekenning.

Het ontwerp van koninklijk besluit schaft daarom de verlichting af om een formele aanvraag in te dienen. Van zodra het sociaal verzekeringsfonds er van op de hoogte is gebracht dat de zelfstandige moeder is geworden, door een kennisgeving door de zelfstandige zelf of via een administratieve gegevensstroom, dient het fonds op eigen initiatief contact op te nemen met de betrokken vrouwelijke zelfstandige om haar wens om moederschapshulp te genieten, te bevestigen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden