Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Belastingaangifte: vergeet niet ze tijdig in te dienen!

Door Francis Adyns, Florence Angelici

We hebben reeds 658.000 aangiften Tax-on-web ontvangen en onze experten hebben reeds meer dan 573.000 personen geholpen bij het invullen van hun aangifte tijdens permanenties in heel het land. 

Hulp in onze permanenties – ten laatste 30 juni

De FOD Financiën organiseert tot en met 30 juni 2017 permanenties in de kantoren en gemeenten. 

Opgelet: na 30 juni wordt er geen hulp meer geboden. 

Papieren aangifte – ten laatste 29 juni

De indieningstermijn voor de papieren aangifte loopt tot 29 juni 2017.

Tax-on-web –ten laatste 13 juli

De belastingplichtigen die Tax-on-web thuis gebruiken hebben tot 13 juli 2017 om hun aangifte in te dienen.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden