Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 52 resultaten.

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem aanvragen voor exportkrediet voor Egypte en Guinea goed.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Verlenging van het contract van verschillende informatieveiligheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt de verlenging van het lopende contract voor verschillende informatieveiligheidsdiensten voor de federale overheid goed. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Plan inzake administratieve vereenvoudiging voor de kmo's

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Kmo's Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging voor kmo's. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 juni 2017

De ministerraad neemt akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2017 in Brussel.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Naamswijziging van de Belgische Technische Coöperatie en vaststelling van de opdrachten van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat de naam van de Belgische Technische Coöperatie wijzigt en de opdrachten en de werking van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, vaststelt.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. De voorontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot toewijzing van nieuwe inningstaken en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdrachten in het kader van het Masterplan gevangenissen III

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor juridische en financiële bijstand en adviesverlening voor de bouw van nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Lantin, Vresse-sur-Semois en Verviers.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor de wederuitrusting van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit van Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de wederuitrusting van de manoeuvre-eenheden, de combat support en de combat service support eenheden van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken