Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 103 resultaten.

Tinnitus: zit het tussen je oren?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een advies uitgegeven over tinnitus of oorsuizen.

Lees verder - 28/06/2017 11:47 - Hoge Gezondheidsraad

Loonkloof in België: een stand van zaken

Brussel, 27.06.2017 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben, in samenwerking met de  Algemene Directie Statistiek en het Federaal Planbureau, het rapport 2017 over de loonkloof opgesteld. Op basis van de uurlonen bedraagt de loonkloof in België 7,6%, tegenover 8% vorig jaar. Op jaarbasis is de daling nog kleiner, 20,6% tegenover 20,9%. Het verschil tussen de resultaten op uur- en jaarbasis kan verklaard worden door het effect van deeltijds werk. 

Lees verder - 27/06/2017 10:52 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Zonnebanken: een gevaar voor de gezondheid

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies uitgevaardigd omtrent de gezondheidsrisico’s van zonnebanken.

Lees verder - 26/06/2017 10:58 - Hoge Gezondheidsraad

Terugkoop OLO 69

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld
Binnen het kader van zijn aangekondigd buy back programma voor leningen met een resterende looptijd van minder dan 12 maanden, begon het Agentschap van de Schuld vanaf vandaag 23 juni 2017 met het  quoteren van aankoopprijzen op een speciaal venster binnen het MTS AM elektronisch platform om de lening OLO 69 met ISIN code BE0000329384 terug te kopen. Het uitstaande bedrag van deze lening bedraagt momenteel 11.890.000.000 EUR.
Deze lening komt op 22 juni 2018 op eindvervaldag.

Lees verder - 23/06/2017 10:38 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 22 juni 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 22 juni 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem aanvragen voor exportkrediet voor Egypte en Guinea goed.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Gunning van een overheidsopdracht voor de DG Personen met een handicap

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van een nieuwe Dorado mainframe voor de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Verlenging van het contract van verschillende informatieveiligheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt de verlenging van het lopende contract voor verschillende informatieveiligheidsdiensten voor de federale overheid goed. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Plan inzake administratieve vereenvoudiging voor de kmo's

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Kmo's Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging voor kmo's. 

Lees verder - 22/06/2017 14:18 - Persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie