Info

Via dit formulier kunt u een zaal reserveren of verdere informatie bekomen over onze zalen.

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister verzamelt de gegevens die u op dit formulier vermeldt, enkel om uw aanvraag te behandelen.
Meer info op onze pagina ‘bescherming van persoonsgegevens.