Klacht

Het Residence Palace stelt alles in het werk om kwaliteitsdiensten aan te bieden. Als u echter niet tevreden bent over diensten die onder onze bevoegdheid vallen, dan kunt u een klacht indienen via het formulier op deze pagina.

De klachtencoördinator zendt u een ontvangstbewijs. Als uw klacht als ontvankelijk wordt beschouwd krijgt ze een uniek nummer. Binnen de dertig dagen ontvangt u een antwoord en, naargelang het geval, een voorstel van oplossing, een rechtzetting…

Opgelet! Een klacht is geen beroep. Als u een administratieve beslissing ongedaan wilt maken, dient u beroep aan te tekenen bij de bevoegde instantie.

Meer informatie over het klachtenbeheer vindt u op www.klachten.belgium.be.

U bent niet tevreden over het antwoord op uw klacht?

Wend u dan tot de:

Federale ombudsman
www.federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6 – 1000 Brussel
Gratis nummer 0800 99 962